42.025 mulige brudd i fylket

I Helse Møre og Romsdal er det registert 42.025 mulige brudd på arbeidsmiljøloven ved utgangen av oktober. Helse Møre og Romsdal er blant de foretakene med aller flest brudd. Kun Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus har flere brudd. Så langt i 2019 har helseforetakene i Norge registrert 491.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge helseminister Bent Høie.