24-timars billettar på buss

I dei tre største byane i fylket er det no mogleg å kjøpe bussbillettar som gjeld i 24 timar. Billettane blir å få kjøpt på bybussane i Kristiansund, Molde og Ålesund. Medan periodebillettane i Molde og Kristiansund kostar 86 kroner for vaksne og 58 for born, må reisande i Ålesund ut med 111 kroner for vaksenbillett og 76 kroner for born.