Hopp til innhold

Får 22 nye politifolk, men treng fleire

Politiet i Norge får 350 nye operative stillingar i 2014. 22 av desse er tildelt politidistrikta i Møre og Romsdal.

Politi Florø

Det er eit politisk mål om å få to tenestemenn per 1000 innbyggjarar, men i dag er politidekninga berre 1,09 i Sunnmøre politidistrikt.

Foto: Truls Kleiven / NRK

Steven Hasseldal

Politimeister Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt er nøgd med 12 nye politistillingar, men meiner fleire må til for å få god nok politidekning.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Sunnmøre politidistrikt 12 nye stillingar, medan Nordmøre og Romsdal politidistrikt får 10 nye stillingar. Det opplyser Politidirektoratet i ei pressemelding.

– Vi veldig glade for at vi får 12 nye stillingar. Vi fekk også 12 i 2013, og 12 no i 2014, seier politimeister Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt.

– Held det med 12 nye stillingar?

– Nei, vi ligg framleis på botn bemanningsmessig, men det er eit godt bidrag, og det vil iallfall utgjere ein forskjell, seier han.

Ressursauken er eit ledd mot målet om å få to tenestepersonar per 1000 innbyggjarar i 2020. Sjølv med dei 12 nye stillingane, meiner Hasseldal at Sunnmøre politidistrikt ligg godt under ei tilstrekkeleg bemanning.

–Sunnmøre har ei politidekning på 1,09 per 1000 innbyggjarar, så det er nok eit godt stykke att før vi ligg på det bemanningsnivået som vi burde ha, seier Hasseldal.