Hopp til innhold

22 kjørte for fort

I en fartskontroll i Hageliveien i Kristiansund fikk 12 biførere forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 59 km/t i 40-sona. I en farstkontroll i 60-sona på fv.64 i Malmefjorden i Hustadvika kommune fikk 10 bilførere for.enklet forelegg