NRK Meny
Normal

21 omkom på veiene i juli

På landsbasis er statistikken foreløpig bedre enn i fjor.

Beredskapsøvelse i Eiksund-tunnelen

Bilde fra en beredskapsøvelse i Eiksundtunnelen i 2008.

Foto: Julie Strand Offerdal

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i juli 2009 er 21. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 24. Dette steg med en, slik at det endelige tallet for omkomne i juli-trafikken 2008 endte på 25. I gjennomsnitt de foregående fem år er 23 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

I løpet av årets syv første måneder har 118 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 162 personer livet på norske veier. Tallene i juli fordeler seg med ni bilførere, tre bilpassasjerer, fire motorsyklister, en syklist, tre fotgjenger og en andre (traktor).

Av til sammen 12 drepte bilførere og -passasjerer omkom tre i kollisjon med annet motorkjøretøy og ni i utforkjøring. Av de 21 som omkom i trafikken i juli var 16 menn, fire kvinner og ett barn.

Se statistikken her

Til nå i år har 15 mennesker mistet livet i trafikken i Møre og Romsdal. I hele 2008 døde 17 personer i trafikken i Møre og Romsdal.