Advent: Sjå svaret på oppgåva i luke 18

I Vassvika i Sjunkfjorden, nokre mil nord for Bodø, bur to fiskarfamiliar. Dei manglar veg, og dei manglar kai. Bles det, eller er fjorden full av is, er dei heilt isolerte.

Dette er oppgåva den 18. desember

Medan karane er på fiske, er to kvinner åleine att i Vassvika. Den eine av dei som budde der då Oddgeir Bruaset vitja dei i 2004 var 96 år gamla Anna Vassvik.

Men i dagens konkurranse vil vi ha svar på eit spørsmål som gjeld den andre kvinna i bygda.

Kven var kvinna som budde i det andre huset? Og kva var spesielt med henne?

Adventskalenderen. Spørsmål 18. desember

Også i dag har vi trekt ut ein vinnar. Og vinnaren kjem frå Finnmark:

Tom Halonen, Polmak, Tana.

Vi gratulerer.

Her i denne videoen ser du svaret:

18. desember

Hun heter Ti Xiang Zhao og er kinesisk

Slik svarte Tom Halonen