Normal

– Det er 16-åringene som vet best hva som er viktig for dem

Kristiansund er en av ti nye kommuner som er valgt ut til å delta i forsøket med nedsatt stemmerettsalder.

Stemmeseddel

Evaluering av forsøket fra 2011 viste at valgdeltakelsen var høyere hos 16- og 17-åringene enn hos 18- og 19-åringene som også var førstegangsvelgere.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Astrid Eide Hoem

Astrid Eide Hoem vil at 16-åringer skal få stemme ved neste kommunevalg.

Foto: Frode Berg / NRK

Dermed får 16-åringer stemme ved kommunestyrevalget neste år. I alt tjue kommuner er med i forsøket, som er en oppfølging av ordningen fra 2011, da blant annet Ålesund var med.

– Det er veldig bra. I Kristiansund er det 16- og 17-åringene som kjenner best på kroppen hva som er viktig for dem og hva de ønsker å endre i lokalsamfunnet. Spesielt fordi det er en stor andel av dem som flytter etter videregående, sier fylkesleder i AUF, Astrid Hoem.

Stemte mer enn 19-åringene

Evalueringen av forsøk i 2011 viste store variasjoner i valgdeltakelsen blant ungdommene i kommunene som deltok. Valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene var høyere sammenliknet med 18- og 19-åringene, som også var førstegangsvelgere.

– Jeg mener at 16-åringer bør ha stemmerett ved kommunevalgene. Det er ofte 16- og 17-åringer som kjenner situasjonen best og vet hva som eventuelt må endres, sier Hoem.

Hun ser at det kan bli en utfordring å vinne de unge velgerne, men det er de forberedte på.

– Det er veldig viktig at de får god nok informasjon, og et godt kunnskapsgrunnlag slik at de vet hva de vil stemme på. Det må både ungdomspartiene og kommunene legge opp til, sier Hoem.

Det ble valgt inn flere unge kandidater i forsøkskommunene enn i kommunene uten dette forsøket i 2011. Samtidig er det lite som tyder på at forsøket førte til økt politisk modenhet blant 16- og 17-åringene.

Disse kommunene deltar

Kommunene som skal delta i dette forsøket neste år er Oppegård, Gausdal, Gol, Horten, Lillesand, Hå, Kristiansund, Klæbu, Målselv og Vadsø. I tillegg vil kommunene Marker, Hamar, Porsgrunn, Mandal, Stavanger, Austevoll, Luster, Namdalseid, Tysfjord, og Kautokeino delta. Disse kommunene deltok også under forsøket ved valget i 2011. 124 kommuner søkte om å delta.