15 millioner til vedlikehold

Helse Midt-Norge får 15 millioner kroner til ekstra vedlikehold av sjukehusa. Pengene er forutsatt brukt i Møre og Romsdal. Totalt har regjeringen satt av 100 millioner kroner i ekstraordinært vedlikehold som et tiltak mot økt arbeidsledighet.