15 kilo aluminium i sekundet

Stabil drift i heile fabrikken ga Hydro Sunndal eit overskot før renter og skat på 940 millionar koner for 2016, seier fabrikksjef Eivind Mikalsen. Hydro Sunndal er det største aluminiumverket i Europa, og produserte i fjor nesten 15 kilo aluminiumprodukt per sekund. Metallet blir i hovudsak brukt i transportsektoren og i bygg- og anleggsindustrien.

Eivind Mikalsen
Foto: NRK