15 innlagde

Talet på koronainnlagde pasientar her i fylket er no oppe i 15. Dette er ein meir enn i går. Det viser ei oversikt frå Helse Møre og Romsdal.