149 av 422 kommuner svarte

Etter et større sykdomsutbrudd forårsaket av bakterier i drikkevannet på Askøy i juni 2019, fikk Mattilsynet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere status for drikkevannet i hele Norge. En spørreundersøkelse ble sendt ut til samtlige 422 kommuner og spørsmålene gjaldt investeringsplaner og utfordringer på området. Kun 149 kommuner har svart, melder Kommunal Rapport. – Altfor dårlig, sier folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Eldre- og folkeminister Sylvi Listhaug besøker Hobøl Bo- og behandlingssenter
Foto: Berit Roald / NTB scanpix