NRK Meny
Normal

14 personer blir anmeldt

99 beslaglagte teiner er noe av resultatet etter at Kystvakten gjorde et raid på Søre Sunnmøre denne uken. 14 personer kan vente seg anmeldelser.

Politiet sjekker hummerteiner

– Et beklagelig resultat, mener politiet om Kystvaktens funn av ulovlige teiner og garn denne uken.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Denne uken gjennomførte Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Statens Naturoppsyn et grundig oppsyn i utvalgte sjøområder på Søre Sunnmøre. Politiet karakteriserer resultatet som beklagelig.

99 teiner og 17 garn ble beslaglagt. 14 personer vil nå bli anmeldt. Hovedgrunnen er at teiner og garn i sjøen ikke er tilstrekkelig merket.

Jon-Are Barlien

Mangler merking: – Det skulle være relativt enkelt å ta frem en tusj og sette merke på vegnet. Er dette gjort lar vi teina stå, sier operasjonsoffiser hos Kystverket Jon-Are Barlien som var med «KV Njord» under oppsynet denne uken.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

– Merk utstyret

– Det skulle være relativt enkelt å ta frem en tusj og sette merke på fiskeutstyret sitt. Er dette gjort, lar vi teina stå, sier operasjonsoffiser hos Kystverket Jon-Are Barlien som var med KV Njord under oppsynet denne uken.

– Blåser og andre flyteenheter skal alltid merkes med navn, adresse og telefonnummer, oppfordrer politiet.

kystvakten

Fant 99 ulovlige teiner: Teinene er meldt til politiet.

Foto: Jannicke Susann Farstad

– Må sette seg inn i regelverket

Videre fant de flere hummerteiner med feil på fluktåpninger.

– Bestemmelsene under fredningstiden for hummer skal det være minst en fluktåpning på hver side av teinene. Åpningen skal være på minst 80 millimeter i diameter, informerer politiet.

– Dette er et beklagelig resultat. Publikum må sette seg inn i lover og forskrifter før man setter fiskeutstyr i sjøen, lyder den klare oppfordringen fra politiet.