14 millioner på bok

Kristiansund kommune sitter igjen med 14 millioner kroner i overskudd etter at alle utgifter for 2019 er betalt. Det er det beste resultatet kommunen har hatt siden 2012. Pengene settes av til et eget disposisjonsfond. – Det er gledelig at vi er på rett vei økonomisk og at vi får satt av midler. Vi er i ferd med å skape oss det handlingsrommet vi trenger for å møte utfordringene framover, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

Arne Ingebrigtsen
Foto: Roar Halten / NRK