– Jeg kjenner veldig på meg at dette er en historisk begivenhet

Onsdag ettermiddag var politikere fra Ålesund, Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram samlet til et felles kommunestyremøte i Ålesund.

Felles kommunestyremøte i Ålesund

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) leder det historisk møtet i Ålesund. Til venstre for Aurdal sitter fylkesmann Lodve Solholm.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det var fylkesmannen som hadde kalt inn til dette møte som er i lokalene til Norsk Maritimt Kompetansesenter. I alt var 133 politikere fra de fem kommunene samlet.

Historisk

– Jeg kjenner veldig på meg at dette er en historisk begivenhet, sa ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap).

– Dette er historisk. Denne saken var en viktig grunn til at jeg engasjerte meg politisk, sa ordføreren i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H).

Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog er blitt enige om å slå seg sammen til en felles kommune. Haram sa nei til å bli en del av en slik storkommune, men et flertall på Stortinget har vedtatt at Haram skal tvinges inn i den nye kommunen.

Usikkerhet om Haram

Felles kommunestyremøte mellom fem kommuner i Stor-Ålesund

Kantina på Norsk Maritimt Kompetansesenter var fylt med kommunestyrerepresentanter fra fem kommuner.

Foto: Trond Vestre / NRK

Haram kommune har valgt å delta i arbeidet med å utforme den nye kommunen, men vil få muligheten til å søke om omgjøring av tvangsvedtaket dersom det blir et regjeringsskifte. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjort det klart at de vil reversere alle tvangsvedtak dersom de kommer i regjering, og kommunene selv søker om dette.

Harams videre deltakelse etter stortingsvalget vil dermed være avhengig av hvem som sitter i regjering etter valget, og om det vil være flertall i kommunestyret i Haram for å søke om en reversing av tvangsvedtaket.

Dette skaper usikkerhet med hensyn til det videre arbeidet med den nye storkommunen.

Dagsorden

Dag Olav Tennfjord og Øystein Tvedt

Ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H) og lokalpolitiker i Ålesund, Øystein Tvedt (H) i samtale før møtet onsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Under det felles kommunestyremøtet onsdag var følgende saker på dagsorden:

  • Forslag til navn på den nye kommunen.
  • Antall medlemmer i det nye kommunestyret.
  • Kriterium for sammensetting av og funksjoner til fellesnemnd etter § 26 i inndelingsloven.
  • Valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda.
  • Opprettinga av eventuelt andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av sammenslåinga.

– Det skal ikke fattes vedtak på dette møtet. Dette er saker som skal drøftes, sa fylkesmann Lodve Solholm før han overlot møteledelsen til ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap).

Navn og antall politikere

Det er bred enighet om at den nye kommunen skal hete Ålesund mens det har vært uenighet om hvor mange kommunestyremedlemmer den nye kommunen skal ha.

Ålesund og Ørskog har gått inn for 65 medlemmer i det nye kommunestyret mens de øvrige tre kommunene ønsker 77 kommunestyremedlemmer.

– Jeg er en av dem som er blitt tvunget hit. For meg er det viktig at det blir 77 representanter i det nye kommunestyret. Dette handler om demokrati, sa Randi Frisvoll (KrF) fra Haram.

– I Ørskog var vi på nippet til å velge et enda lavere tall enn 65. Å gå for et høyere tall var det ikke snakk om. Jeg tror ikke flere kommunestyrerepresentanter betyr mer demokrati, men vil åpne for rabulister og bygdedyr, sa Olav Kjetil Sjøholt (H).

Gikk inn for 77 kommunestyrerepresentanter

I siste del av møtet ble det holdt separate kommunestyremøter i de fem kommunene. Da var det tid for å gjøre vedtak. Her snudde flertallet i Ålesund og Ørskog og gikk inn for 77 kommunstyrerepresentanter.

Dermed er det flertall i alle fem kommunene for 77 kommunestyrerepresentanter.