125 000 til ungdom

Ungdomspanelet har fordelt 125 000 kroner til ulike prosjekt for ungdom i Møre og Romsdal. 32 lag og organisasjoner har søkt om støtte til aktiviteter som ellers ikke får støtte fra det ordinære budsjettet til fylkeskommunen. Midsund ungdomsråd fikk mest støtte, og får 25 000 kroner til å kjøpe inn utstyr til ungdomsklubben. Det blir en ny søknads- og tildelingsrunde til høsten, da nye 125 000 kroner skal deles ut.