NRK Meny
Normal

100 forsterhjemsbarn får ikke god nok oppfølging

Mange barn i fosterhjem i Møre og Romsdal får ikke den oppfølgingen de har krav på etter loven. Det er alvorlig sier Fylkesmannen.

Fosterhjemsbarn

Flere barn i fosterhjem får ikke den oppfølgingen de har krav på fra hjemkommunen (Illustrajonsbilde)

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Det er kommunene som har ansvaret for å gi fostrehjemsbarna tilsyn, oppfølging og kontroll. Men det svikter flere steder og det går utover barn som allerede er sårbare.

Alvorlig

Seniorrådgiver Liv Aasen hos Fylkesmannen sier det er alvorlig at barn som bor i fosterhjem ikke får den oppfølgingen de har krav på etter norsk lov. Det er rundt 500 barn i fosterhjem i Møre og Romsdal og tall fra fjoråret viser at cirka 100 av dem ikke fikk besøk av tilsynsfører minst fire ganger i året slik loven krever.

– Det er den enkelte kommune som har ansvar for at dette kommer på plass, sier Aasen.

Kvinne ved eit tre i hage

Seniorrådgiver Liv Aasen ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sier det er alvorlig at rundt 100 barn i fosterhjem i ikke får det tilsynet og den oppfølgingen de har krav på.

Foto: Sissel Brunstad

Noen kommuner rapporterer om vansker med å finne tilsynsførere og tilsynsførere som er stabile over lang tid.

Helt avgjørende

Fylkesmannen ser på forsterhjemsbarna som kanskje den mest sårbare gruppa av barn- og unge i samfunnet og det er derfor veldig viktig at det offentlige følger opp, sier Liv Aasen.

– Kanskje noen har levd i sårbare situasjoner i lang tid og da er det viktig at de får oppleve trygghet og beskyttelse når de kommer i fosterhjem, og selv om de fleste får det mye bedre, svekker det tilbudet når ikke tilsynet er på plass, sier seniorrådgiveren.

Hva kan Fylkesmannen gjør når kommuner ikke klarer å ordne opp?

– Når vi finner en kommune som ikke klarer å gi det tilbudet de skal, tar vi kontakt og spør hvorfor. Hvis det ikke retter seg, kan vi varsle tilsyn og hvis ikke det heller hjelper, kan Fyleksmannen gi pålegg om endringer, forklarer seniorrådgiver Liv Aasen.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal