Personstemmene betyr svært mye

Personstemmene i kommunevalget har stor betydning for sammensetningen av kommunestyrene. 25 prosent av politikerne blir valgt inn på grunn av de personlige stemmene fra velgerne. .

Valglokale

Stemmesedlene inneholder mange navn. Og det går an både å gi enkeltnavn et kryss, og å føre navn over fra andre lister til den listen du har tenkt å legge i valgurnen.

Foto: Hommedal, Marit / Scanpix

En studie fra kommunevalget i 2007 viser at velgerne bruker retten sin til å gi enkelte kandidater personstemmer ved valget. Det er særlig i byene og i de store kommunene velgerne bruker denne muligheten.

I forkant av valget har partiene og andre grupperinger som stiller ved valget laget lister over de kandidatene de vil fremme til valget. Men som velgere stemmer vi ikke bare på listene. Vi kan også gi stemmer til enkeltpersonene ved å krysse av ved siden av de enkelte navnene. Vi kan også i tillegg til å stemme på en liste føre over navn fra andre lister.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Disse personlige stemmene fører til at rekkefølgen på listene blir endret. Slik kan kandidater langt nede på listene suse rett inn i kommunestyrene.

Ivar Østrem

Ivar Østrem sto sist på lista. Men personstemmene førte ham inn i bystyret i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg opplevde det som veldig positivt å stå på sisteplass på lista for så å komme inn i bystyret på fjerdeplass, sier bystyrerepresentant Ivar Østrem (Ap) i Ålesund.

Østrem var frontfigur i det politiske arbeidet med å sikre mer penger til sykehuset i Ålesund under valgkampen i 2007.

Jeg ble veldig overrasket over at jeg skulle komme så pass høyt opp, sier Østrem.

En av forskerne bak studien fra 2007-valget, Johannes Berg, tror stadig flere kommer til å bruke muligheten til å gi personstemmer.

Det er et potensiale for en økning i byene, sier Johannes Berg.

Personstemmene gir store muligheter for en mobilisering. I Ålesund blir også stemmerett for 16 og 17-åringer prøvd ut ved årets valg. Elisabeth Berge er en av dem som dermed får stemme for første gang. For henne betyr valget av personer mye.

– For meg er det veldig viktig. Mange av partiene har vært flinke til å sette ungdommer på listene, og jeg kommer nok til å krysse av for de unge, lovende og flinke, sier Elisabeth Berge.