Hopp til innhold

-Staten må betale skolene full ut!

Torgeir Dahl fra Molde har markert seg som skolepolitiker i fylkestinget i Møre og Romsdal, Siden 2007 har han ledet fylkesutdanningsutvalget. Torgeir Dahl er Høyres andrekandidat i Møre og Romsdal.

Torgeir Dahl
Foto: Trond Vestre / NRK

Kraftforsyning

Hvordan mener du vi bør sikre kraftforsyningen i Møre og Romsdal?

Bygging av gasskraftverk vil være den beste løsningen.

Samferdsel

Hvilke områder innen samferdsel bør prioriteres her i fylket?

Møreaksen er det viktigste veiprosjektet i fylket vårt. Dette vil gi en fergefri akse mellom Ålesund, Molde og Kristiansund. Det vil bety enormt mye for utviklingen i hele fylket.

Kultur

Hva er viktigste satsingsområdet innen kultur i vårt fylke?

Bygging av nye museumsbygg for Romsdalsmuseet og Nordmøre Museum.

Partivalg

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

At folk må få frihet til å ta ansvar for eget liv. Et godt velferdssamfunn består av mennesker som har stor grad av frihet og som tar ansvar for seg selv og de rundt seg. Velferd er mye mer enn en svulmende stat, dette er sosialdemokratiet i ferd med å ødelegge.

Satsningsområder

Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

At Møre og Romsdal får statlig fullfinansiering av tilbudet innenfor fagskole og vidr. opplæring, at vi får økt satsing på samferdsel og en helhetlig utbygging gjennom OPS organisering av store samferdselsprosjekt. Realisering av nytt sykehus i Molde.

Kommunestruktur- reform med færre primærkommuner, (dvs kommunesammenslåing), og økt satsing på forskning og innovasjon.

Samarbeid

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

Å få gjennomslag for mest mulig Høyre-politikk.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

Venstre. Høyre har god erfaring fra tidligere samarbeid med Venstre.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

Sosialistisk Venstreparti. SV står for et uholdbart likhetstyranni som preger deres økonomiske politikk, skolepolitikk og helsepolitikk. Dette skader samfunnsutviklingen, mistenkliggjør mennesker som skape verdier, hindrer barn i å utvikle seg og bidrar til å opprettholde sykehuskøene.