SpareBank 1 Nordvest godt nøgd

SpareBank 1 Nordvest fekk eit resultat på 208 millionar kroner før skatt i 2017. Banken har lånt ut 15,5 milliardar kroner og utlåna og innskota auka med 7 prosent i fjor. Administrerande direktør Odd Einar Folland er svært godt nøgd med resulatet og at banken klarer å forrente eigenkapitalen med 11 prosent.