Eit kult steinalderfunn

På Giske har arkeologar avdekt ei over 6000 år gammal hustuft. Den blei funnen aust for Giske kyrkje, og kan vere den første frå mellomfasen i eldre steinalder som er avdekt i Møre og Romsdal. – Dette er eit svært spanande og kult funn, seier Guro Dehli Sanden, arkeolog og skjøtselskoordinator i fylkeskommunen til NRK. Prøver frå brent kol i tomta skal analyserast ved eit laboratorium i USA for å slå fast den endelege alderen på hustufta. Det funne mange gjenstandar i tufta, mellom anna avhogd stein frå produksjon av knivar og våpen, og restar av brente bein og hasselnøtter.

Hustuft fra eldre seinalder på Giske i Møre og Romsdal
Foto: Heidi Eltoft