NRK Meny
Normal

-Dramatisk om asylbarna mister barnehagetilbud

Det kan få dramatiske følger for asylbarn at Regjeringa vil fjerne finansiering av barnehageplasser for barn i asylmottak, mener driftsoperatørene for norske asylmottak.

Asylbarn i Bikuben barnehage

Sunndal Asylsøkermottak sin egen barnehage Bikuben kan bli trua av nedlegging om Regjeringa fjerner tilskudd.

Foto: Sunndal kommune/Bikuben barnehage

-Dette vil ta fra asylbarna muligheten til å leve en normal hverdag, sier styreleder i Driftsoperatørforum DROF, Tore Vaagen ved Sunndal Asylsøkermottak.

Barnehagen er i dag den viktigste arenaen for å avdekke om barn viser tegn til utviklingsforstyrrelser eller omsorgssvikt. Dersom forslaget fra Regjeringa om å fjerne finansieringa av barnehageplasser, tror Vaagen dette vil bety at de aller fleste asylbarn vil miste sitt barnehagetilbud.

Tore Vaagen

Styreleder Tore Vaagen advarer mot fjerning av finansiering av barnehagetilbud for asylbarn

Foto: Eirik Haukenes/NRK

-Dette er ei gruppe barn som er vesentlig mer utsatt enn andre barn fordi de lever i en unormal situasjon, ofte over lang tid, sier Tore Vaagen.

Dessuten har de foreldre som ofte i bagasjen har med seg krigsopplevelser og tortur, og for å gjøre levevilkåra for asylbarna bedre, så er barnehagetilbudet veldig viktig.

Økte utgifter for bosettingskommuner

DROF mener dessuten at dagens tilbud bør utvides til å gjelde alle barn i mottak under skolepliktig alder – ikke bare for de som er 4 – 5 år, slik ordninga er i dag.

-Tror du det offentlige vil spare penger på at finansieringa av barnehage for asylbarn blir fjerna?

-Justisdepartementet vil sikkert spare på dette, men ulempen med forslaget er at sannsynligvis vil det bety økte kommunale kostnader for de kommunene som tar i mot flyktninger, sier styrelederen i Driftsorperatørforum for asylmottak.

Sunndal Asylsøkermottak sin egen barnehage, Bikuben, kan være trua av nedlegging dersom forslaget fra Regjeringa til fjerning av tilskudd blir fjerna. -Dette vet vi ikke nå, men må vurdere, sier Tore Vaagen.