Anker dommen i sjukehussaka

Eit fleirtal i bystyret i Kristiansund har vedtatt at dei ankar dommen i sjukehusrettssaka med 28 mot 17 stemmer. Det blei klart under eit bystyremøte tysdag kveld.