– Ein jobb å gjere

– Kompetansen på demens må bli auka i kommunane, seier rådgivar for omsorg hos fylkesmannen, Eli Mette Finnøy. Talet på personar med demens vil truleg doble seg dei neste 30 til 40 åra. – Då er det viktig at dei tilsette i kommunane har nok kunnskap, seier Finnøy. Ho meiner det er skilnader i kommunane, og peiker og på at kvar enkelt må vere rause overfor personar med demens.

Eli Mette Finnøy, rådgjevar omsorg hos fylkesmannen
Foto: Birthe Bringsvor / NRK