– Bør bli nasjonalt akvarium

Atlanterhavsparken i Ålesund bør få status som nasjonalt akvarium, mener Møre og Romsdal Høyre. Resolusjonen som ble enstemmig vedtatt under fylkesårsmøtet i dag, peker på at Norge mangler et nasjonalt akvarium. Møre og Romsdal Høyre mener den sterke posisjonen som fiskeri- og sjømatmiljøet i regionen har, taler for at Atlanterhavsparken kan fylle en nasjonal rolle.

Møre og Romsdal Høyres fylkesårsmøte 2018
Foto: Trond Vestre / NRK