- Verden rasa sammen

Følgjene av nedlegging kan bli fatale for bebuarane meiner tilsette.

Video nsps_upload_2009_8_11_20_20_17_2081.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Usikker framtid

Fræna kommune har varsla at dei ikkje lenger vil vere med å finansiere drifta ved Svanetunet i Eide.

Fræna er største bidragsytartil drifta av dagsenteret, og no fryktar dei 30 bebuarane fro framtida.

Janne Helen Smørholm

Janne Helen Smørholm

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Bekymra

Janne Helen Smørholm er sjukepleiar på Svanetunet. Ho fryktar følgjene for brukarane dersom det blir nedskjeringar. - Om tilbodet fell bort vil det vere fatalt for mange, seier ho.