Hopp til innhold

- Urealistisk

En samlet finansiering av europavegen mellom Ålesund og Oppland er helt urealistisk, mener Arbeiderpartiet sin gruppeleder i fylkestinget, Jon Aasen.

Jon Aasen
Foto: Trond Vestre / NRK

Flertallet i fylkestinget ønsker å finansiere hele vegen som offentlig privat samarbeid eller gjennom en samlet statlig løsning.

Men denne strekninga er for lang for en slik løsning, mener Aasen.

- Jeg har ingen tro på en samlet finansiering for en vegstrekninga på sytten mil, sier Aasen.

Både flertallet og mindretallet i fylkestinget er i realiteten enige om å prioritere Vågetunnelen og Tresfjordbrua på topp, men mindretallet med Jon Aasen i spissen vil ha en plan B med en klar og tydelig prioritering bakt inn i vedtaket.

Aasen karakteriserer troen på en samlet finansiering av hele E136 som politiske drømmerier, enten dette er et offentlig privat samarbeid der private har ansvaret eller det er et prosjekt med statlige penger fra A til Å.

Vender Stortinget tommelen ned for en slik satsing, og det ikke foreligger en plan B, tror Aasen at ballen vil bli spilt videre til vegdirektoratet. Da blir Vågetunnelen og Tresfjordbrua taperen, mener Aasen.

Men Aasen og co vil også løfte opp riksveg 70 på Nordmøre foran Lerstadvegen i Ålesund på en slik prioriteringsliste. Aasen har lite sans for det vedtaket bystyret i Ålesund har gjort - med en satsing på offentlig privat samarbeid og vedtaket om bompenger skal gjøres i neste bystyreperiode.

- Dette er et ullent vedtak og da må bystyret i Ålesund finne seg i å bli prioritert ned, sier Aasen.