– Reagerer med vantro

Styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt å legge ned psykiatriske sengeplasser for barn og unge på Knausen i Molde. Vedtaket har vakt protester, og ordføreren i Molde mener vedtaket er gjort på sviktende grunnlag.

Torgeir Dahl

Torgeir Dahl er ordfører i Molde. Nå krever han at styret i Helse Møre og Romsdal behandler saken på nytt.

Foto: NRK

Det var på styremøtet sist uke at styret vedtok å legge ned de fire sengeplassene. Dette tilbudet er rettet mot barn og unge som trenger psykiatrisk hjelp.

– Jeg reagerer med vantro. Det er ingen faglige begrunnelser for å legge ned tilbudet på Knausen. Her foreligger det ikke noe godt beslutningsgrunnlag, sier Torgeir Dahl.

Faglig uenighet

Vedtaket om nedleggelse har vakt sterke protester. En av de som nå velger å si i fra, er overlege og psykiater for barn og unge, Morten Hjelle.

– Jeg har respekt for at det er fattet et vedtak, men jeg er faglig uenig, sier Hjelle.

Hjelle mener hans argument for å opprettholde begge enhetene ble systematisk avvist.

– Det var vanskelig. Det var liten vilje til å ta inn konkret forslag, også for tall og økonomi, sier Hjelle som opplevde arbeidet som en styrt prosess der administrasjonen allerede hadde bestemt seg for utfallet.

– Gjort på sviktende grunnlag

Ordfører Torgeir Dahl mener at vedtaket om å legge ned sengeplassene for barn og unge er gjort på sviktende grunnlag. Han mener at saken må behandles i styret på nytt.

– Jeg merker meg at Astrid Eidsvik sier at saken ikke skal opp i styret igjen. Men det er ikke hun som avgjør det. Det er det styret selv som gjør. Er styret voksen, og ser at de ikke har hatt et godt nok beslutningsgrunnlag, vil de gjøre en ny vurdering av denne saken, sier Dahl.

– Faglig forsvarlig

Administrerende direktør, Astrid Eidsvik, holder imidlertid fast ved at nedskjæringene og flyttingen av sengeplassene er faglig forsvarlige.

– Jeg føler meg trygg på at veivalgene gjort av styret er medisinskfaglig forsvarlige, sier Eidsvik.