NRK Meny
Normal

Fornøyd med januar, men budsjettet sprakk

Helse Møre og Romsdal har klart å få ned lønnskostnadene, men budsjettet sprakk i januar.

Styret i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal går et svært krevende år i møte.

Foto: Frode Berg / NRK

I fjor gikk helseforetaket på en økonomisk smell og har presset på seg for å få orden på økonomien.

Onsdag ble tallene for januar lagt frem. I løpet av den første måneden har helseforetaket gått med 8,8 millioner kroner i underskudd. Men administrerende direktør Astrid Eidsvik ser flere positive trekk.

– Det er innenfor øyeblikkelig hjelp at vi har fått en svikt i inntektene. Likeledes går vi i minus på uspesifiserte tiltak. Men vi går i balanse på de tiltakene vi har vedtatt og vi har klart å få ned lønnskostnadene. Det er veldig gledelig, sa Astrid Eidsvik under styremøtet onsdag.

– Vi har ennå ikke hatt influensasesong i Møre og Romsdal. Det har bidratt til mindre belegg enn normalt innenfor øyeblikkelig hjelp. Dette gjelder spesielt i Volda og Kristiansund, sa Eidsvik.

Kritisk for øre-nese-hals

Helge Ristesund og Astrid Eidsvik

Ass.direktør Helge Ristesund og adm.direktør Astrid Eidsvik diskuterer utfordringene som Helse Møre og Romsdal har.

Foto: Trond Vestre / NRK

Direktøren mener de på mange områder har kontroll på den planlagte aktiviteten. men deler av den kirurgiske aktiviteten skaper bekymring.

Særlig gjelder dette innenfor øre-nese-hals hvor antallet fristbrudd har gått opp.

– Vi har en kritisk bemanningssituasjon innenfor øre-nese-hals i Molde og Ålesund. Derfor har vi fått flere brudd på fristene, fortalte Astrid Eidsvik til styret.

– Det er viktig å komme raskt inn i en god rytme. Ledelsen har gitt en god beskrivelse av situasjonen, men jeg blir bekymret når jeg hører om aktiviteten innenfor kirurgi, sa styremedlem Torbjørg Vanvik.

Svært krevende

Styret i Helse Møre og Romsdal

Adm.direktør Astrid Eidsvik, styreleder John Harry Kvalshaug og nestleder Petter Bjørdal diskuterer tiltak for å få økonomien i balanse.

Foto: Frode Berg / NRK

Helse Møre og Romsdal går et svært krevende år i møte. Budsjettet for 2014 er svært stramt, og styret har vedtatt et budsjett med uspesifiserte tiltak for å oppnå resultatkravet på 67,2 mill. kroner i 2014.

Men underskuddet i 2013 som Helse Møre og Romsdal drar med seg videre, innebærer at den totale økonomiske utfordringen er på 187 millioner kroner.

Ledelsen i helseforetaket har skissert en plan for uspesifiserte tiltak i 2014. Men fortsatt vil det mangle 47 millioner kroner for å komme i havn.

Betinget ansettelsesstopp

Ett av tiltakene som blir satt i verk, er en betinget ansettelsesstopp i helseforetaket. Det betyr at det vil bli gjort en kost/nytte vurdering i hver enkelt ansettelse.

– Det er helt avgjørende at vi får kontroll over lønnskostnadene dersom vi skal komme på rett kurs. Derfor vil gjennomføre en kost/nytte vurdering i alle ansettelser, sier Astrid Eidsvik til NRK.

– Jeg mener at en slik kost/nytte vurdering bør gjøres i alle ansettelser uansett. Men jeg synes synd på de ansatte ute i klinikkene som står oppe i denne situasjonen, og jeg vil advare mot at de ansatte blir utsatt for et enda større press. Det vil fort kunne strupe aktiviteten, sa Charles Austnes som representerer de ansatte i styret i Helse Møre og Romsdal.