- Samhandlingsreforma på feil spor

Fylkesleiar i Legeforeningen, Ottar Grimstad, meiner samhandlingsreforma er på feil spor.

Han skriv i ein kommentar i "Tidsskrift for Den norske legeforening" at dei gode intensjonane i reforma druknar i for mykje administrering og pengeflytting.

Samhandlingsreforma, som trer i kraft 1. januar, skal mellom anna leggje meir av pasientbehandlingane til kommunane.