- Ny administrasjon må ligge i Ålesund

Når helseforetakene blir slått sammen, er lege Rune Heggedal sikker på at det er Ålesund sykehus som blir det nye hovedsenteret.

Runar Heggedal, avdelingssjef ved sjukehuset i Volda

Lege Rune Heggedal ved sjukehuset i Volda forstår ikke hvorfor helseministeren vil slå sammen Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre.

Foto: Arild Pettersen / NRK

Heggedal er lege ved Volda sykehus, og forstår ikke argumentasjonen for å slå sammen helseforetakene.

- Dette vil ikke løse noen problem for Nordmøre og Romsdal, sier Heggedal.

- Vil ha ett felles helseforetak i Møre og Romsdal

- Fornøyd med signalene

Derimot er han redd at problemene vil komme til spre seg ned mot Sunnmøre.

- Sykehuset i Ålesund er det mest komplekse, og derfor er det helt klart at det er her en ny administrasjon vil ligge, sier han.

Press i Ap for å nedlegge helseforetakene

Tilsammen fire sykehus i Møre og Romsdal vil ha samme administasjon fra og med 1. juli. Det slo helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen fast i dag.

Siste video/lyd

Til helga er det seriestart i Eliteserien 2017. I dag sender NRK Møre og Romsdal fra stadion i Ålesund.
Gassanlegget på Nyhamna har dei siste ti åra tilført statskassa 325 milliardar kroner.
No blir anlegget bygd om til å bli eit gassknutepunkt.
Ved Hjørundfjordheimen på Sæbø i Ørsta har tatt i bruk ein ny sykkel. Dette set bebuarane stor pris på.
No har det blitt lettare å kome seg ut.