- Må holde oppe trykket for Stad skipstunnel

– Trykket mot regjeringa og Nasjonal Transportplan må holdes oppe slik at fremdriften for Stad skipstunnel blir opprettholdt, sier Randi Humborstad i Nordfjord Vekst som er prosjektleder for Stad skipstunnel.

Bilde av animasjon skipstunnel
Foto: Rune Karlsen / NRK

Det er satt av en milliard kroner til prosjektet i 2018 som er helt i slutten av NTP-perioden.

Før nyttår leverer kystverket en foreløpig rapport. Påtrykket de neste årene blir viktig, mener Humborstad.

Randi Paulsen Humborstad

Prosjektleder Randi Humborstad sier det er viktig å opprettholde trykket på regjeringen og Stortinget.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Fordi vi vet at det er mange gode prosjekter der ute og Nasjonal Transportplan skal rulleres i 2017. Da kommer vi til å sette inn et enda større trykk. Men også nå og fram mot rulleringa må vil holde oppe trykket, sier Randi Humborstad.

– Frykter du at Stad skipstunnel kan falle ut av Nasjonal transportplan?

– Nei, jeg gjør ikke det. Men vi har en jobb å gjøre. Kystverket jobber veldig bra med dette prosjektet. Det er viktig for oss å synliggjøre at de jobber bra, og at departementet bestiller i rett tid de undersøkelsene som gjenstår, sier Humborstad.

Stad skipstunnel, Kjødepollen - illustrasjon

Den planlagte skipstunnelen gjør at båtene kan unngå Stadhavet.

Foto: NORDWEST3D

Beslutningsgrunnlag

Onsdag hadde Kystverket samlet tunnelforkjempere, lokalpolitikere og media til en oppdatering. Før nyttår skal kystverket levere resultatet av den forundersøkelsen som er gjort.

–Rapporten blir viktig. Den blir et beslutningsgrunnlag for departementet for om vi skal gå videre med et forprosjekt, sier sjefingeniør Jarle Strand i Kystverket.

– Hva er det som skal avklares?

–I hovedsak er det to ting. Vi skal se på driftskonseptet, hvordan vi skal drifte tunnelen og styre trafikken inn mot tunnelen. Det andre handler om å sjekke ut risikoen for brann i båter inne i tunnelen, sier Strand.

Helgøy føler seg trygg

Jan Helgøy

Ordføreren i Vanylven, Jan Helgøy (KrF), tror ikke det er mulig å stoppe Stad skipstunnel.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordføreren i Vanylven, Jan Helgøy (KrF), har i mange år kjempet for en skipstunnel gjennom Stadlandet. I mars 2013 gikk drømmen i oppfyllelse. Regjeringen Stoltenberg la inn en milliard kroner til bygging av Stad skipstunnel i nasjonal transportplan.

Regjeringen Solberg fulgte opp med å sette av fem millioner kroner til planlegging av prosjektet. Helgøy følger seg trygg på at fremdriften blir opprettholdt og at byggingen kommer i gang.

- Ja, det føler jeg med ganske trygg på. Med den brede prosessen som er i gang og det arbeidet som Kystverket gjør så er det umulig å stoppe, sier Jan Helgøy.

I midten av november blir det arrangert en stor konferanse om Stad skipstunnel på Hurtigruten MS Nordlys. her deltar tidligere samferdselsminister og kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp), tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen (Ap), LO-leder Gerd Kristiansen og statssekretær i samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale (FrP).