- Leger må skrive ut Subutex

- Fastleger må få rett til å skrive ut Subutex til narkomane. Det krever sunnmøring som kjemper for å komme seg ut av rusmisbruk.

Subutex
Foto: MYCHELE DANIAU / AFP

- Det er folk som dør fordi dere ikke vil åpne øynene og se på fakta, sier han.

Lang vei

Olav sin oppmodning til norske styresmakter er klar. Han mener at allmennleger bør få tilgang til å skrive ut Subutex.

25-åringen fra sunnmøre prøver å bli kvitt avhengigheten til morfin og andre sterke narkotiske stoffer som han har vært av og på i vel fire år.

Veien til en narkotikafri hverdag er lang i Norge. Ventelistene på behandlingstilbud ligger på rundt et halvt år. Olav mener at det vil bli lettere å komme seg ut narkotikaens grep dersom legen hans kunne skrive ut denne medisinen til han.

- Subutex vil være den beste løsningen for meg i en periode, slik at jeg kan få stabilitet i livet. Det er nemlig lett å slutte, men problemet er å ikke falle tilbake igjen.

Idag er det bare noen få som får tilbod om Subutex eller Metadon, og disse blir fulgt nøye opp av lege og annet helsepersonell.

- En spesialistvurdering

Leder i foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, mener at alle opioidavhengige bør få et tilbod om subutex.

- Det er mange som misforstår, og mener at medisinen er narkotika. Man risikerer et liv dersom en ikke gir en umiddelbar behandling.

Gabrielle Welle Strand som er seniorrådgiver i Sosial- og Helsedirektoratet sier at dette ikke kommer på tale.

- Det å gi Subutex eller Metadon til en pasient fører ofte til en behandling som varer mange år. Vi anser det som en spesialistvurdering å finne ut av dette.