NRK Meny
Normal

- Kleppa må skjære gjennom

Presset på samferdselsministeren for å få fortgang i bygginga av Vågstrandtunnelen og Tresfjord, øker.

Tresfjordbrua
Foto: Tresfjordbrua AS

Både politikere, LO og NHO ber Magnhild Melltveit Kleppa skjære gjennom og ta en avgjørelse.

Vegdirektoratet har hatt bompengespørsmålet til vurdering i to og et halvt år.

- Har trenert saken

Torill Ytreberg

Regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg.

Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

Det har tatt alt for lang tid, mener regiondirektør Torill Ytreberg som krever at Kleppa snarest får saka på sitt bord.

- For meg handler dette rett og slett om en manglende evne til å ta en beslutning. Alle alternativene ligger på bordet. Nå må noen skjære gjenom og si at slik blir det, og så må vi forholde oss til det, sier Ytreberg.

- Føler du at Vegdirektoratet har trenert saken?

- Ja, i dette tilfellet så synes jeg at de har trenert det, sier Ytreberg.

Spørsmålet om fritak

De som bor på Vågstranda og i Tresfjord krever fritak for bompenger, og Vegdirektoratet har i lang tid tygget på spørsmålet om hvordan dette skal skje uten at det er blitt truffet noen beslutning.

Dette skaper nå en økende frustrasjon både politisk og i næringslivet fordi dette er en viktig veg for transporten av varer ut av fylket.

Torill Ytreberg krever at samferdselsministeren snarest får saken på sitt bord. Målet hennes er å få inn en merknad i statsbudsjettet slik at bygginga kan komme i gang tidligst mulig i 2012.

Politisk avgjørelse

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp)

Foto: Trond Vestre / NRK

Ytreberg er ikke alene. Stortingsrepresentantene Else May Botten (Ap) og Jenny Klinge (Sp) ber også samferdselsministeren om å skjære gjennom.

Det skjer i et brev som de to stortingsrepresentantene har sendt til statsråden.

Botten og Klinge mener de lokale ønskene om fritak eller rabatt bør imøtekommes. Men nå må det komme en avgjørelse raskt, sier Jenny Klinge.

- Vi påpeker at spørsmålet om noen skal få fritak for bompenger må avgjøres politisk. Vi mener det er urimelig at det skal ta så lang tid i Vegdirektoratet, og at det derfor må komme til en politisk vurdering så snart som mulig, Nå må fingeren ut, sier Klinge.

Ulykker og rasfare

Det var et unisont krav fra politikere, næringslivet og lokalbefolkninga som førte til at fylkestinget i 2008 vedtok å prioritere bygginga av Vågstrandtunnelen og Tresfjordbrua på E136.

Vegen rundt Tresfjorden er en av de mest ulykkesbelastede i hele Møre og Romsdal. Tresfjordbrua gjør at bilistene slipper å kjøre denne vegen.

4 unge liv drept i trafikkulykka i Tresfjorden.

Fire unge mennesker ble drept i en trafikkulykke i Tresfjorden i 2006.

Foto: Mobilfoto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Vågstrandtunnelen skal erstatte en veg som er gammel, svingete og smal. Vegen står i fare for å rase ut.

Særlig vinterstid er det problematisk for tungtrafikken og kjøre denne strekninga.

- Dersom dette fortsetter å trekke ut i langdrag blir det nye vintre med rasfare og utrygge veger. Det blir også dyrere å bygge vegen, sier Ytreberg.

- Kan dette føre til omkamper om vegpengene der Vågstrandtunnelen og Tresfjordbrua blir skjøvet ut?

- Nei, det er helt utelukket. Det er ingen fare for prosjektene. Men det er uheldig at det har tatt så lang tid, sier Jenny Klinge.