Hopp til innhold

- Kan bli ordinert i et annet bispedømme

Presten Hanne Marie Pedersen-Eriksen kan bli ordinert av en annen biskop enn Ingeborg Midttømme, mener prost i Vestre Aker i Oslo Bispedømme, Trond Bakkevig.

Hanne Marie Pedersen-Eriksen
Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK

Møre bispedømmeråd har tilbudt Pedersen-Eriksen stillinga som prest i Sandøy, men Midttømme vil ikke ordinere henne fordi hun er lesbisk, og skal gifte seg til sommeren.

– Formelt kan hun jo blir ordinert et annet sted. Det har jo skjedd ved mange anledninger, for eksempel da Ingrid Bjerkås ble ordinert som første kvinne, og fikk en stilling i et annet bispedømme enn der hun ble ordinert, sier Trond Bakkevig.

Avtalte ikke ordinasjon på forhånd

Prost Trond Bakkevig

Prost i Vestre Aker i Oslo Bispedømme, Trond Bakkevig, viser til at en prest kan bli ordinert av en annen biskop.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Det spesielle i denne situasjonen er at Hanne-Marie Pedersen-Eriksen ikke har ordnet seg med ordinasjon før hun søkte på jobben i Møre der biskopen sitt syn på saka er kjent. Det som ofte skjer er at det blir avtalt på forhånd at en annen biskop skal ordinere. Nå er spørsmålet om andre biskoper ønsker å ordinere henne.

– Det kan være at det oppstår en solidaritet mellom biskoper som gjør at de synes det blir vanskelig å håndtere en slik situasjon, selv de biskopene som gjerne ville ha ordinert henne, sier Trond Bakkevig.

I følge førsteamanuensis Birgitte Lerheim ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, står det ikke noe i vedtaket fra bispedømmerådet om at det er biskopen i Møre som må ordinere Hanne-Marie Pedersen-Eriksen.

Tjenesteordninga

Birgitte Lerheim

Førsteamanuensis Birgitte Lerheim ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, mener det finnes løsninger.

Foto: RogerJensen

Lerheim viser til tjenesteordninga, der det står at en biskop kan be en annan biskop om å ordinere en prest.

– Men er det Midttømme som må be en annen biskop om å gjøre dette?

– Hun tolker tydelegvis lovverket slik at forespørselen må komme fra henne selv, og det er gjerne derfor hun uttaler seg så kategorisk, fordi hun ikkje ønsker å be om dette, sier Lerheim.

Lerheim mener likevel det finnes måter å gjøre dette på, som er innenfor regelverket.

– En annen biskop kan på eget initiativ ordinere Pedersen-Eriksen til for eksempel vikarprestetjeneste i sitt bispedøme. Da kan hun litt senere ta jobb i Møre, så her er det mulig å være kreativ dersom en ønsker det.