- Ikke brudd på EØS-reglene

Industrikraft Møre mener milliardbeløpene staten bruker på mobile gasskraftverk bør brukes til å støtte ny gassproduksjon og en mer varig energiforsyning.

Mobilt gasskraftverk, Pratt & Whitney
Foto: Pratt & Whitney

Selskapet som har søkt om konsesjon for et gasskraftverk i Fræna i Møre og Romsdal, mener en slik finansiell støtte ikke er i strid med EØS-reglene.

Industrikraft Møre har fått dette vurdert av et advokatfirma, sier daglig leder Alf Reistad.

Uønsket reserveløsning

For de mobile gasskraftverkene er en reserveløsning som ingen egentlig vil ha. De er svært forurensende, de gir ingen økonomisk effekt og de skal bare skrus på krisetilfeller.

Da er det bedre at staten bruker pengene på å støtte en mer varig form for energiforsyning som for eksempel et gasskraftverk, mener Industrikraft Møre.

Juridisk vurdering

Spørsmålet er om jussen hindrer en slik støtte. Nei, svarer Peter Aall Simonsen i Simonsen Advokatfirma som har gjort en juridisk vurdering.

- Det er ikke noe energirettslig eller EØS-rettslig som hindrer en slik støtte, sier Simonsen

Irske myndigheter

Det er en sak fra Irland i 2003 som danner grunnlaget for denne konklusjonen. Irske myndigheter gikk inn med støtte til et gasskraftverk, det skjedde etter en anbudsrunde, men hovedpoenget var at det skjedde i en situasjonen der det var underskudd på energi. Og EU-kommisjonen ga grønt lys.

- EU-kommisjonen sin begrunnelse var at energisituasjonen var anstrengt og at det gjaldt en tjeneste av almen økonomisk betydning, sier Simonsen.

Støtten kan gå til selve kraftproduksjonen eller den gå til Co2-rensinga, og det bør gjennomføres en anbudsrunde, sier Simonsen.

Lettelse

Regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, er glad for den juridiske vurderingen.

- For oss er denne konklusjonen en lettelse fordi vi hele tiden har fått høre at dette ikke var lov. Både industrien og folk som bor i Møre og Romsdal må ha en stabil energiforsyning, og det nyndighetenes amsvar å sørge for dette. Valget av mobile gasskraftverk er en fallitt-erklæring og resultat av politisk unnfallenhet, sier Ytreberg