NRK Meny
Normal

- Helt forferdelig

- En burde kunne forvente mer av et helseforetak med så store ressurser, mener riksrevisor om ambulansesaka.

Video nsps_upload_2009_6_17_11_51_29_1341.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Riksrevisjonen kom i dag med sterk kritikk i sin rapport om anbudsrunda for ambulanser i helseregionen.

Ikke i tvil

Riksrevisor Jørgen Kosmo er ikke i tvil om hvor ansvaret i saka ligger.

- Det overordnede ansvaret ligger jo på styret i helseforetaket. Det var de som bestemte at man skulle gå ut gjennom en anbudsprosess.

Han sier at det også er Helse Midt-Norge som må sørge for at de har den kompetansen som må til.

Etter at ambulansetjenesten ble lagt ut på anbud i 2006 ble det inngått avtaler med 12 nye leverandører.

Ville få problemer

To av disse, Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap, skjønte etter hvert at de ville få problemer med å klare den økonomiske delen av tilbudet de skulle levere, på grunn av konflikter med de ansatte om lønns- og arbeidsvilkår.

I 2008 inngikk Helse Midt-Norge derfor en avtale med de to leverandørene som gav de en samlet kompensasjon på hele 84 millioner kroner. Dette mener Riksrevisjonen kan være ulovlig statsstøtte.

Kolbjørn Almlid

Kolbjørn Almlid

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

- Man skal følge en prosedyre ved offentlige anskaffelser.

Og i denne prosedyren konkluderer Riksrevisjonen med at ikke har blitt fulgt.
Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, mener derimot at kritikken Riksrevisjonen kommer med i sin rapport er gammelt nytt.

- Denne kritikken har blitt satt frem tidligere. Vi har ordnet opp i det som manglet.

- Bør ikke få konsekvenser

Almlid mener derfor at denne rapporten ikke bør få konsekvenser for det sittende styret.

- Det er det statsråden som avgjør. Jeg synes ikke det er noe som er av en slik karakter at det er grunn til det, sier Almlid.