- Håper på tunnel to år før tiden

Sunndalsordfører Tove Lise Torve fra Arbeiderpartiet håper å få ferdig tunnel gjennom Oppdølsstranda to år før tiden.

Tove Lise Torve
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Torve sier de vil starte et arbeid for å forskuttere penger til byggingen så fort Nasjonal Transportplan har gått gjennom i Stortinget denne uken.

Kolonnekjøring på Oppdølstranda

Forskottering

Tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2014, men Torve tror man kan ha den ferdig i årsskiftet 2012/2013. - Når Nasjonal Transportplan nå blir vedtatt så står det jo der at Oppdølsstranda vil få penger i løpet av de første årene. Det bli mye enklere for oss lokalt og på fylkesnivå å jobbe for en forskottering når vi vet at pengene er der, sier Torve.

Torve har håp om at tunnelen skal kunne stå ferdig i årsskiftet 2012/2013. Da må en starte på arbeidet fra begge ender, og fra midten, sier hun.

Prosjekt og anbud

- Når prosjekteringa og anbudsrundene har jeg håp om at arbeidet kan starte i andre halvdel av 2010, sier Sunndalsordføreren.

- Båtskyss må på plass

- Glad du ikkje var i raset mamma!

Veien stengt etter stort steinras

30 meter bredt steinras

Nytt ras

Fredag gikk det et nytt ras på riksveg 70 gjennom Oppdølsstranda. Store steinblokker falt ned på vegen fra om lag 250 meter oppe i fjellsida.

Bare flaks gjorde at ingen ble tatt av raset, og ordføreren sier hun ikke føler seg trygg når hun kjører strekninga.

- Nei, jeg kjører med hjertet i halsen, og det er ikke noen god følelse, sier Torve.