- Gasskraft eneste løsning

Høyres Olav Bratland mener det må være mulig å bygge et gasskraftverk, like hurtig som det er å få på plass en ny kraftledning mellom Sogn og Sunnmøre.

Gasskraftverk i Elnesvågen

Planlagt gasskraftverk i Fræna.

Foto: Industrikraft Møre

Mandag blir den vanskelige strømsituasjonen i fylket vårt på nytt tema blant fylkespolitikerne. Olav Bratland mener at det haster med å få etablert nye gasskraftverk både i Aure, Fræna og Aukra

Fylkesutvalget skal komme med sin høringsuttalelse i saken om å sette opp en ny kraftledning fra Fardal i Sogn til Ørskog. Dette skal gjøre tilførselen av kraft bedre til vår region.

Ny produksjon

Høyre mener gasskraftverk må være å foretrekke, siden det gir ny kraftproduksjon i fylket.

Når det gjelder Statnett sine planer om en kraftledning, mener Bratland at denne må legges i kabel, så sant det lar seg gjøre. Han viser til at det har kommet massive reaksjoner både fra kommuner og privatpersoner om at denne linjen må legges under jorden.

Håper på støtte

- Dette må Statnett tillegge stor vekt i sin videre behandling, mener Bratland. Nå håper han at hans forslag om å prioritere gasskraftutbyggingen, får tverrpolitisk støtte i fylkesutvalget mandag.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.