Hopp til innhold

Går inn for to sykehus - nybygg på Eikrem i Molde

Helse Nordmøre og Romsdals pressekonferanse starter klokka 10.00

Pressekonferanse

Pressekonferansen er i gang. Direktøren går inn for en to-sykehus-løsning.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Du kan følge pressekonferansen direkte her.

Les hele innstillingen her.

Pressekonferansen har startet.

Mobilfoto fra pressekonferanse

Interesserte tilhørere har samlet seg for å få med seg siste nytt fra pressekonferansen.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Kl. 10.04: Direktør Bjørn Engum har startet sin innledning. Han har nettopp orientert de ansatte, sier han.

Kl. 10.06: Statsrådens bestilling. Statsråden ønsket en nærmere avklaring i forhold til å bygge nytt sykehus. Hun ville også ha utredet et felles sykehus, forteller Engum. Hun ønsket også en gjennomgang av dimensjoneringen av Molde nye sykehus sett opp mot Samhandlingsreformen. Hun ville også ha en gjennomgang av den økonomiske bæreevnen. Dette munnet ut i tre alternativ, to sykehus, opprusting av Lundavang, og et nytt felles sykehus.

Kl. 10.07: Saken har stor oppmerksomhet også utenfor helseregionen. Det er Helse Nordmøre og Romsdal som gir sin anbefaling. Helse Midt-Norge skal gjøre vedtak.

Kl. 1009: Null-alternataivet har en stor investeringsramme og vi får lite igjen for pengene. Det ville føre til en byggeplass i mange, mange år på Lundavang. Vi anbefaler ikke null-alternativet, men fraråder det.

Kl. 10.10: Vi må bygge på utfordringene som ligger i dokumentet Strategi 2020. Det vi må gjør av valg er tuftet på dette strategidokumentet. To sykehus vil gi stor og god nærhet til store og voksende pasientgrupper. Dette vil være i tråd med hovedtankene i Strategi 2020. Et sykehus vil også gi fordeler, særlig når det gjelder å samle fagmiljøene.

Kl. 10.12: Skulle vi velge en en-sykehus-løsning, måtte den være bynær.

Kl. 10.14: En to-sykehus-løsning vil gi stor grad av nærhet. Et sykehus har vi bare ett sted. Men robustheten i fagmiljøet ville være større. To sykehus med funksjonsfordeling gir også grunnlag for sterkere fagmiljø, sammenlignet med dagens ordning. Vi skal bruke meir av ressursene til aktiv pasientbehandling og mindre til passive vaktsystemer.

Kl. 10.16: Vi vurderer forhold til framdrift og forutsigbarhet. La oss få en beslutning så vi kan komme oss videre, sier flere ansatte ifølge Engum. En tosykehusløsning gir raskest framdrift. Når det gjelder rekruttering av ansatte taler også dette for to-sykehus-løsning. Det blir mindre personalforflytning. Transport av pasienter blir mindre, mindre transport av ansatte blir det også. Det er minst dramatisk for samfunnet omkring, i henhold til arbeidsplasser, å beholde en to-sykehus-løsning.

Konklusjon

Før Engum kommer til konklusjonen, gjennomgår han saksbehandlingen fremover. Torsdag i neste uke har vi kanskje kommet i mål, sier han.

Kl. 10.25: Vi viderefører en to-sykehusløsning - med funksjonsfordeling, sier Engum. Byggestart så snart som mulig. Det skal utarbeides en plan for midlertidige bygningsmessige endringer.

Jeg anbefaler å videreføre tomodelløsningen, sier Bjørn Engum. Vi må få til et opplegg så vi får byggestart på Eikrem så fort som mulig.

Å bruke mye penger på Lundavang og Hjelset er ikke hensiktsmessig. Dette er min innstilling, sa direktør Bjørn Engum.

Pressekonferansen avsluttes med en spørrerunde fra de fremmøtte. NRK bearbeider nå stoffet fra pressekonferansen, og kommer med oppdateringer både på radio, fjernsyn og nett-sidene.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL