- En uhørt form for tvang

Planene om å opprette et asylmottak med 150 plasser i Ålesund møter sterk motbør blant flere lokalpolitikere. Måten det skjer på er et brudd med demokratiske tradisjoner, mener Anders Alm-Ingebrigtsen (TvP)

Anders Alm-Ingebrigtsen (TvP)
Foto: Ålesund kommune

Et firma med base i Stavanger har gitt anbud på drift av mottaket, og UDI skal behandle saka allerede på fredag.

Hva kommunen mener har formelt sett ikke noen innvirkning.

Dette er ein uhørt form for tvang, mener gruppelederen i Tverrpolitisk Liste, Anders Alm Ingebrigtsen.

Svært kort varsel

Alm Ingebrigsen er svært kritisk til måten hele saken er blitt behandlet på. Planene om å opprette et asylmottak med 150 plasser skal opp i formannskapet på torsdag. Det betyr at politikerne har fått et svært kort varsel på å behandle en sak som er komplisert og der det er mange hensyn involvert.

Men kommunen er ikke høringsinstans og har heller ingen vetorett. Formelt sett spiller det ingen rolle hva kommunen og lokalpolitikerne mener. Det har FrP sin gruppeleder i bystyret, Grethe Hansen svært lite sans for.

- Jeg er helt enig med Alm-Ingebrigtsen. Det burde overhodet ikke forekomme, sier Hansen.

- Legg planene på is

Alm Ingebrigtsen har ført i pennen et forslag der politikerne ber om at planene blir lagt på is.

To av de tre partiene som samarbeider politisk i Ålesund, Frp og Tverrpolitisk Liste har behandlet forslaget i sine grupper og støtter forslaget. Høyre sin gruppe har ennå ikke behanmdlet dette forslaget.

- Mangler kapasitet

Studentblokka på Volsdalsberga har pekt seg ut som det mest sannsynlege alternativet. Grethe Hansen fra Frp mener Ålesund ikke har kapasitet til å ta i mot 150 asylsøkere nå.

- Vi må først sørge for at vi kan gi et tilbud til dem vi tar i mot allerede. De må vi integrere på en skikkelig måte. Det er behov for PPT-tjeneste, helsetilbud og barnevern. Vi mangler ressurser og klarer ikke å gi et godt nok tilbud i dag en gang. Dessuten er det uheldig dersom så mange skal samles på samme plass, sier Grethe Hansen.