Invasjon av oppdrettslaks

Laksefisket som så ut til å bli et eventyr i Ørstavassdraget ser nå heller ut til å bli en katastrofe.

Rømt oppdrettslaks

en økologisk katastrofe

Foto: Vemund Gjertsen

Årsaken er at de store mengdene med laks som er i elva, viser seg å være oppdrettslaks. Mest trolig er det laks fra en smoltrømming som fant sted for et par år siden.

Ørstaelva

Laksefiske i Ørstaelva går fra eventyr til katastrofe

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Store mengder laks

Det var jubel blant laksefiskerne denne uka som på en dag fisket femti fisk på fire til ti kilo.

Dette er rømt oppdrettslaks. Og det samme gjelder dessverre for all laksen jeg har sett her siste dagene, sier en bombesikker Roger Korsnes til Sunnmørsposten. Saken står i dagens papirutgave av avisa.

Les også Sunnmørspostens artikkel på nettet:

Korsnes er en trofast fisker i Ørstaelva, og har vært der hver sesong siden 1964. Han sier videre til Sunnmørsposten at dette ikke er Ørsta-laks:

– Fisken er for feit, og gjeldene er avkorta. Trolig har fisken gått ute i et par år, for den er fin og har ikke de tydelige tegnene på oppdrett, forteller Korsnes.

Elva må renskes opp

For å få stadfestet at dette er rømt oppdrettslaks, har Korsnes og andre fiskere sendt inn skjellprøver av fangsten:

– Det er unaturlig at elva plutselig er full av fisk etter de magre årene, sier Korsnes videre til Sunnmørsposten. Og Korsnes mener fritt fiske er løsninga:

Det må fiskes tomt for å få rensket opp.

Økologisk katastrofe

Også laksefiskere i Austefjorden har Sunnmørsposten vært i kontakt med. Laksefisker Knut Magne Årseth var den som slo alarm til Ørsta Jeger og Fisk da han torsdag leste i Sunnmørsposten om rekordfiske i Ørstaelva.

Laks

Rømt oppdrettslaks

Han er heller ikke i tvil om at de store mengdene med fisk som er i Fyrdelva er oppdrettslaks.:

– Laksen såg fin ut, men innvendig var organene sammenvokst. Det er et klart tegn på at dette var vaksinert oppdrettslaks. Trolig er dette oppdrettslaks som rømte fra merdene som småfisk for to år siden, kanskje lenger også, forteller Årseth.

– Det som er i ferd med å skje nå er en økologisk katastrofe. Villaksstammen blir utradertpå kort tid når det kommer en invasjon som dette, fortsetter Årseth til Sunnmørsposten.

Les også:

Føler seg maktesløse

Også fra Frydelva blir det nå sendt inn skjellprøver til Direktroratet for Naturforvaltning. Årseth og de andre fiskerne føler seg maktesløse.

– Det er svært lite vi kan gjøre når invasjonen er så omfattende og kommer så tidlig. Å fiske ren elva er jo helt umulig, sier Knut Magne Årseth til Sunnmørsposten.

Urapportert smoltrømming

Laksen som har inntatt Ørstaelva og Frydelva kan være et resultat av ei stor urapportert smoltrømming som skjedde for et par år siden. Det sier seksjonssjef ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, Jon Ivar Eikeland til Sunnmørsposten:

– Dessverre tyder alt på at disse to elvene er fulle av oppdrettslaks. De bærer lite ytre preg av å være oppdrettslaks, noe som kan komme av at de rømte fra merdene allerede som tolv centimeters smolt for to år siden.

Lakseoppdrett

Det er ingen rapporter som forteller om smoltrømming for et par år siden

Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

Vil ikke utradere villaksen

Det er ingen rapporter om store smoltrømminger for et par år siden.

Dette kan da være resultatet av ei urapportert rømming, forteller Eikeland. Videre sier Eikeland til Sunnmørsposten at det må store innslag av oppdrettslaks over flere år til for å utradere villaksen i de to elvene. Og han håper det er snakk om en stim som nå kommer og som vil utjevne seg i løpet av sesongen:

– Å fiske ren elvene er ingen god ide, det vil også fjerne det som er av villaks i elva. Hvis ikke oppdrettsnæringa får bukt på rømmingene, er løsninga at næringa bygges ned, avslutter Jon Ivar Eikeland til Sunnmørsposten.