NRK Meny
Normal

- Dialogen med fylkeskommunen har vært for dårlig

Under møtet i fylkesutvalget tirsdag var rektorene ved høgskolene i Molde og i Ålesund invitert til å gjøre rede for sitt syn på den fremtidige organiseringa.

Marianne Synnes og Hallgeir Gammelsæther

Rektor ved høyskolen i Ålesund, Marianne Synnes, og rektor ved høyskolen i Molde,Hallgeir Gammelsæther, etterlyser mer dialog med fylkeskommunen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Et klart flertall i fylkesutvalget ønsker å samle alle høyskolene i Møre og Romsdal under èn hatt, men det er høyskolene som er høringsinstans, og politikerne ville gjerne høre hva rektorene ville si.

Men rektorene legger ikke skjul på at de er misfornøyd med den kontakten de har hatt med fylkeskommunen.

– Har ennå ikke møtt ledelsen

– Jeg har vært rektor ved høyskolen i Molde i 14 måneder og jeg har ennå ikke hatt noe møte med ledelsen i fylkeskommunen, sier Hallgeir Gammelsæther.

– Vi har etterspurt mer dialog. Det eneste stedet der vi har prøvd å møtes er i rådet for samarbeid med næringslivet, og der har ikke alltid fylkeskommunen deltatt. Så det har vært få arenaer der vi har kunne satt oss ned for å diskutere hva gjør vi regionalt og det skulle jeg ønske at vi hadde, sier rektor ved høyskolen i Ålesund, Marianne Synnes.

Fylkeskommunen er ikke høringsinstans i spørsmålet om fremtidig organisering av høyskolene, men har ønsket å markere synet sitt. Tidligere har det vært et klart flertall for èn felles høyskole i Møre og Romsdal, med fire studiesteder.

– La høyskolene finne ut av dette selv

Torgeir Dahl

Torgeir Dahl (H) stemte mot å slå sammen høyskolene i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Også tirsdag var det et klart flertall i fylkesutvalget for å samle de tre høyskolene til en høyskole. Men Torgeir Dahl (H) stemte mot.

– Jeg savner spenstige ambisjoner på vegne av høyskolene. La høyskolene finne ut av dette selv. Vi trenger ikke nødvendigvis å slå sammen de tre høyskolene. Vi trenger ikke nødvendigvis fire campus heller, sa Torgeir Dahl som etterlyste mer fokus på akademia.

Men Dahl ble stående alene i fylkesutvalget som også vedtok et tilleggspunkt som understreket betydningen av å rekruttere til det offentlige. Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) mener en fusjon av tre høyskoler er den riktige vegen å gå.

Større og mer slagkraftige

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) tror de tre høyskolene i Møre og Romsdal blir samlet til èn høyskole.

Foto: Trond Vestre / NRK

– For det første har regjeringa sagt at de ønsker større og mer slagkraftige enheter. Vårt motiv for å uttale oss om dette er at vi ønsker en sterk høyskole i Møre og Romsdal, sier fylkesordfører Jon Aasen.

– Men tror du at dette blir noe av da?

– Ja, det tror jeg for jeg tror regjeringa mener alvor når den sier at høyskolene må bli større, sier Aasen.

Rektor ved høyskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, sier det ligger flere modeller på bordet og høyskolen i Molde har ikke tatt stilling til hvordan disse skal rangeres.

Jobber for en fusjon med Molde

Men for høyskolen i Ålesund er det å samle alle høyskolene i fylket mindre aktuelt, sier rektor Marianne Synnes.

– Vi får gå for det som vi jobber for nå. Det mest aktuelle alternativet er en fusjon med høyskolen i Molde. Vi må se på hvor vi har de faglige styrkene og hva vi kan f til i samarbeidet med de andre, sier Marianne Synnes.

– Taler hensynet om å spisse virksomheten for en fusjon med Molde?

– Ja, det gjør det.