- Dette blir meget tøft

Psykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal med nye drastiske kutt.

Hjelset
Foto: Omar Sejnæs / NRK

Kilde: NRK

Voksenpsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal må gjennom nye drastiske kutt neste år.

Bekymret

Knut Ivar Egset

Knut Ivar Egset.

Foto: Aina Rødal / NRK

Budsjettforslaget for 2010 viser at det må spares inn 20 millioner kroner i psykiatrien.

På styremøtet i Helse Nordmøre og Romsdal i dag utrykte tilltilsvalgt Knut Ivar Egset stor uro.

- Jeg er bekymret både for ansatte og for pasientene. Vi har vært gjennom en lang og vond omstilling i psykiatrien. Nå kan det se ut som at Helse Midt-Norge legger opp til dette en gang til.

- Vi skulle trappe ned med sju millioner, ikke 20 millioner.

- En krevende fase

Styreleder Helge Aarset i Helse Nordmøre og Romsdal deler bekymringa med Egset.

- Vi har vært gjennom en veldig krevende fase når det gjelder omstilling i voksenpsykiatrien.

Siste video/lyd

Øyfolket i Sande på Søre Sunnmøre er i ferd med å miste tolmodet.
Dei fryktar fråflytting frå Kvamsøya, Voksa og Sandsøya. 
Fleire etterlyser eit samband mellom øyane.
Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.