- Dette blir meget tøft

Psykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal med nye drastiske kutt.

Hjelset
Foto: Omar Sejnæs / NRK

Kilde: NRK

Voksenpsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal må gjennom nye drastiske kutt neste år.

Bekymret

Knut Ivar Egset

Knut Ivar Egset.

Foto: Aina Rødal / NRK

Budsjettforslaget for 2010 viser at det må spares inn 20 millioner kroner i psykiatrien.

På styremøtet i Helse Nordmøre og Romsdal i dag utrykte tilltilsvalgt Knut Ivar Egset stor uro.

- Jeg er bekymret både for ansatte og for pasientene. Vi har vært gjennom en lang og vond omstilling i psykiatrien. Nå kan det se ut som at Helse Midt-Norge legger opp til dette en gang til.

- Vi skulle trappe ned med sju millioner, ikke 20 millioner.

- En krevende fase

Styreleder Helge Aarset i Helse Nordmøre og Romsdal deler bekymringa med Egset.

- Vi har vært gjennom en veldig krevende fase når det gjelder omstilling i voksenpsykiatrien.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.