– Det blir krevende, men sunnmøringene vil klare det

Den maritime næringa på Sunnmøre må være forberedt på store utfordringer som følge av lavere oljepris og mindre aktivitet, mener professor i økonomisk historie, Ola Honningdal Grytten.

Ola Grytten

Professor Ola Honningdal Grytten tror den matritime industrien vil klare seg gjennom motgangen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Situasjonen har ført til oppsigelser og permitteringer og stemninga er nervøs.

Torsdag deltok Ola Honningdal Grytten på et møte arrangert av Teknisk-naturvitenskapelig forening, Tekna, i Ålesund.

Grytten er overbevist om at møringene vil klare å omstille seg, men det vil stille tøffe krav.

– Vi er nødt til å være dynamiske, vi må være villig til å omstrukturere, folk må være villige til å flytte på seg, ha et arbeidsliv der man må finne en ny jobb raskt eller gå ned i lønn for eksempel, folk må være villige til å gå den ekstra mila for at arbeidsplassen skal bestå, sier Ola Honningdal Grytten.

– Blir dette en test?

– Ja, det blir det på mange måter. Det blir en test både for arbeidsgivere og arbeidstakere, og ikke minst for myndighetene, men jeg tror at denne regionen vil klare seg langt bedre enn hva de aller fleste tror, sier Honningdal Grytten.

Suksesshistorie

Oljen og gassen har gjort Norge til et rikt land. Enorme funn på bunnen av havet er også grunnen til at den maritime næringa på Nordvestlandet er blitt en suksesshistorie. Rederne har tjent penger, det ene skipet etter det andre er blitt bygget og ingeniørene har kunnet velge og vrake i jobbtilbud.

Med høy oljepris har det ikke vært noen grunn til bekymring, men så stupte prisen på olje, og nå er situasjonen blitt usikker. Folk har mistet jobbene sine eller blitt permitterte, og spørsmålet er om vi er på veg inn i en krise.

Omstilling til nye muligheter

Arnfinn Ingjerd

Daglig leder i Maritim Forum Nordvest, Arnfinn INgjerd, mener omstillingen vil skape nye muligheter.

Foto: Trond Vestre / NRK

– For de som blir oppsagt og de bedriftene som mister kontrakter så kan dette oppleves som en krise. Men i et lengre perspektiv så er det vi opplever i den maritime klynga her en omstilling mot nye, fantastiske muligheter i havrommet. Vi har en teknologi og en drive i denne regionen som gjør at jeg er veldig optimistisk på lengre sikt. Men det blir en tøff periode for enkelte, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

De som bygger båter får fortsatt oppdrag, men det er ingen som vet hvor lenge det vil vare. Stikkordet nå er omstilling. Det er mange politikere som snakker om omstilling, men for de som står midt oppi det er det alvor.

Ivar Horneland Kristensen

Sats på havet, er ett av hovedpunktene i forslaget fra Tekna og generalsekretær Ivar Horneland Kristensen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Teknisk-naturvitenskapelig forening, Tekna, har lagt frem et forslag til tiltakspakke med 20 punkter som vil bety 12 tusen nye arbeidsplasser. Satsing på nybygg og samferdsel og ikke minst: havet gir stor muligheter for å ta i bruk den komeptansen som den maritime industrien har.

Havrommet

– Dersom vi skal satse mer på de ressursene som er der eller satse på offshore-vind så har vi noen fanastiske muligheter som er naturlig gitt i dette landet her. Der er det muligheter for en næringsvirksomhet. Når det gjelder oppdrett så tror vi det er muligheter for oppdrett til havs, sier generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen.

– Jeg tror bedriftene først og fremst er innstilt på at bedriftene skal klare dette selv. Men regjeringen kan bidra med for eksempel bedre finansieringsordninger innenfor miljø og få fart på utviklinga i å ta i bruk havrommet, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

Statens rolle

Men ett av spørsmålene er hvor aktiv staten skal være Den maritime industrien vil stå på egne bein, men vil at Staten skal legge forholdene til rette for en omstilling. Det betyr at regjeringen ikke kan føre en næringsnøytral politikk, mener Maritimt Forum Nordvest.

Trond Andresen

Trond Andresen ved NTNU mener Staten bør ta en svært aktiv rolle for å lette omstillingen for den maritime industrien.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men Trond Andresen som forsker på pengesystemer, makroøkonomi og kriser ved NTNU etterlyser en stat som er langt mer aktiv.

– Ta hjem noe av de pengene som vi har på bok i utlandet og bruk det til å gi billige lån, støtte viderutdanning av fagarbeidere ved skipsverft som går uten oppdrag, sørge for at vi holder på kompetansen i den vanskelige overgangsperioden, satse på spennende prosjekter. Altså, vi mangler jo ikke penger, vi er søkkrike, sier Trond Andresen.