NRK Meny

- Borten Moe må besøke Storfjorden

Olje- og energiministeren har ansvar for fjellskred i Noreg, no vil rassikringsprosjektet i Storfjorden få orientere han.

Ola Borten Moe er ny olje- og energiminister

INVITERT TIL STORFJORDEN: Olje- og energiminister Ola Borten Moe er invitert til Storfjorden for å bli orientert om beredskapsarbeidet som blir gjort der.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Artikkelen er flere år gammel.

Fran Sve

- DRAMATISK OM BEREDSKAPSSENTERET MÅ KUTTE: Det meiner Stranda-ordførar Frank Sve (Frp).

Foto: Iver Bostad / NRK

- Me har fått ein ny statsråd som no har ansvaret for fjellskred i Noreg. Me må få orientere han, seier Stranda-ordførar Frank Sve (Frp).

- Det at NVE no kuttar ned i løyvingane til Åknes-Tafjord er dramatisk viss me skal greie å ha sikring rundt Åkneset og Mannen i Rauma. Me må få Borten Moe opp hit så fort som råd, meiner han.

Overvakar Åkneset, Hegguraksla og Mannen

Åknes-Tafjord Beredskap IKS held til på Stranda. Senteret overvakar Åkneset i Stranda, Hegguraksla i Norddal kommune og Mannen i Rauma kommune. Arbeidet går ut på overvaking og varsling dersom eit fjellskred med påfølgjande flodbølgje kjem.

At Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE) no kuttar i tilskotet trur Sve vil føre til problem for prosjektet.

- Må innskrenke

- Me må innskrenke ein del av dei tiltaka som burde vore gjennomførte i 2011. Dei må bli gjennomførte no, seier han.

Dette gjeld både tiltak for beredskapen i Storfjorden, og sikringa av fjellpartiet Mannen i Rauma. For senteret har også ansvar for å overvake fjellet som kan skape flaum i Romsdalen.

Opna for bygging i fareområdet

Det har vore store diskusjonar siste åra rundt beredskapen i Storfjorden og byggeløyve for dei som bur i dei områda som kan bli ramma. På Hellesylt i Stranda kan bølgja bli heile 80 meter høg om raset blir så stort som ein kan frykte.

I september 2009 vart det opna for at ein kunne byggje i Storfjorden . Opninga gjeld berre for hotell, leiligheiter og liknande, men ikkje sjukeheimar og barnehagar. Dette kom etter at denne ordninga vart sendt ut på høyring av dåverande kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Tsunamien som ramma Japan etter jordskjelvet forrige fredag har gjort enorme øydeleggingar. Tusenvis av menneske er omkomne eller sakna. Dersom eit ras går i Storfjorden vil den kunne få liknande effekt.

- Viktig at han er orientert

Når dette no råkar Japan bør det vere ei påminning for statsråden, som bør kome på besøk til beredskapssenteret, meiner Sve.

- Det er ikkje så enkelt i eit så spesielt samfunn som Noreg i dag, å synleggjere kva ein tsunami er for noko, og kva risiko det utgjer å ha rasfaren hengande over. Då er det klart at det som skjer i Asia gir oss ein liten vekkar, og viser at dette er alvorlegm seier ordføraren.

- Då er det viktig at statsråden er orientert, meiner han.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.