- 2016 og 2017 blir to tunge år

Den maritime industrien er spent på når pilene vil snu, men de neste to årene blir trolig svært utfordrende.

Runar Haddal

Runar Haddal i Rolls Royce tror ikke det blir et skift før i 2018.

Foto: Trond Vestre / NRK

Et kraftig fall i ojeprisen har ført til en svært pressa situasjon for den offshorebaserte delen av næringa.

Tirsdag og onsdag er de fremste aktørene innenfor næringa samlet til verftskonferanse i Ålesund. Sunnmøre er et område som er sterkt berørt av problemene i den offshorebaserte industrien.

Runar Haddal i Rolls Royce Marine tror 2016 og 2017 blir to tunge år for den maritme industrien.

– Ja, de blir tunge. Vi hadde jo forventet en nedgang før vi visste at oljeprisen kom til å bli halvert for det er jo blitt bestilt ganske mange båter i de fleste segmentene. Men så kom det da en halvering av oljeprisen og gjorde dette enda vanskeligere, sier Runar Haddal.

Vanskelig å spå

– Hvor raskt kan det komme et skifte?

– Ja, det var det da. Det er jo vanskelig å spå nøyaktig hva oljeprisen blir i fremtiden. Det ser ut til at veksten i etterspørselen i 2016 kan bli høyere enn på lenge, nettopp fordi prisen er lav. Men balansen er hårfin, og det skal ikke mange fat til før det påvirker prisene. Men oljeselskapene må tro på at dette vil vare en stund før de skifter gir. Jeg tror i alle fall at det ikke blir noe girskifte før i 2018, sier Runar Haddal.

Næringsminister Monica Mæland (H) måtte melde avbud til verftskonferansen i siste liten, og statssekretær Dilek Ayhan steppet inn i stedet. Regjeringen er blitt møtt med krav om å bidra til omstilling, gjennom å la skipsverftene få bygge nye kystvaktskip, ved å bidra til en fornyelse av fergeflåten, og ved å utvide permisjonsreglene.

Under sin innledning gjentok styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, Kjersti Kleven, flere av kravene.

Tøff omstilling

Dilek Ayhan

Statssekretær Dilek Ayhan var en av innlederne under verftskonferansen i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Statssekretær Dilek Ayhan hadde ingen nyheter eller løfter å komme med, men hun er ikke i tvil om hva som er utfordringa for den maritime industrien.

– Å få ned kostnadene og sikre seg at den blir konkurransedyktig internasjonalt. Næringen skal gjennom en tøff omstilling som krever mye. Her prøver vi fra regjeringens side å bistår så godt vi kan. Vi har økt den næringsrettede forsknings- og innovasjonsinnsatsen med 2,2 milliarder kroner siden 2013, og Enova får tilført 2,3 milliarder kroner til neste år i det forslaget som vi har presentert som vil forhåpentligvis hjelpe næringen inn i det grønne skiftet, sier Dilek Aylan.