Sterkt skolebesøk for KEiiNO

TEL AVIV (NRK): KEiiNO fikk et rørende møte med spesialskoleelever i Tel Aviv.

KEiiNO ESC 2019 skolebesøk

ET STERKT MØTE: KEiiNO besøkte mandag formiddag en spesialskole i Tel Aviv sentrum.

Foto: Jon Marius Hyttebakk / NRK

Mandag formiddag ble den norske delegasjonen invitert til Ironi Neve Zedek, en skole for ungdom mellom 13 og 21 år med lærevansker.

Jøder, muslimer, kristne og barn av asylsøkere utgjør mye av bakgrunnen til elevene. I tillegg til å bli undervist i vanlige skolefag, dans og musikk, lærer de også om hverandres kulturer.

– Elevene er veldig glade i å gå her. Vi er et godt eksempel for landet. Vi lever i fred, og lærer hvordan vi kan elske hverandre, sier Billy Reich som er rektor ved skolen.

På skolen ble KEiiNO møtt med en konsert arrangert av elevene, hvor også de norske representantene fikk lov til å fremføre sin egen låt.

Keiino skolebesøk ESC 2019

ET STERKT MØTE: KEiiNO besøkte mandag formiddag en spesialskole i Tel Aviv sentrum.

Foto: Jon Marius Hyttebakk / NRK

Dette til stor glede for ungdommen, som sang og joiket med. Det gjorde sterkt inntrykk på de norske representantene.

– Jeg ble veldig rørt av å være her, sier Fred Buljo.

– Her var det ikke fokus på det å være best på skolen, men likeverd og samhold. Det merket man med all den gleden og varmen i det rommet, forteller Alexandra Rotan.

Tom Hugo Hermansen følte selv at han er med på noe større, enn å bare synge.

– Det å kunne utveksle kulturuttrykk på denne måten er veldig stort. Det å se at musikk kan forene noe som i utgangspunktet virker uforenelig, føltes veldig godt, sier han.

Skolebesøk ESC 2019

GLADE FOR BESØK: Lærer Nava Amit (t.v.) og rektor Billy Reich satt stor pris på å få besøk fra KEiiNO.

Foto: Jon Marius Hyttebakk / NRK

Sterke bånd til Norge

Utenfor skolen henger det en plakett som varmt takker den norske regjeringen for hjelpen.

Under gulfkrigen i 1991, ble skolen truffet av en missil og byggets andre etasje ble helt ødelagt.

Takket være midler sendt fra den norske regjeringen, fikk man råd til å bygge opp skolen igjen.

På grunn av historien skolen har med Norge, ble elevene veldig glade da de fikk vite at KEiiNO skulle ta turen.

– Dette betød mye for dem. Jeg tror nok både elever og lærere nå kommer til å gi noen stemmer til Norge, sier Nava Amit.

skolebesøk plakett ESC 2019

TAKK: Denne plaketten henger utenfor skolens bygning.

Foto: Jon Marius Hyttebakk / NRK