Innvilger streikedispensasjon

Norsk Transportarbeiderforbund innvilger NRKs søknad om dispensasjon fra den pågående streiken.

Russland under deres første prøve på Eurovision-arenaen

Russland under sine prøver på scenen i arenaen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

1. nestleder Lars M. Johnsen sier til NRK.no at begrunnelsen for å innvilge søknaden er at Eurovision Song Contest er et stort og viktig arrangement.

– Vi har i utgangspunktet ikke noe mål om å ramme tredjeparter. Vi ser at dette er et område det kan gis dispensasjon for.

Det legges vekt på at det at NRKs arrangement blir et bilde av Norge, og at streiken vil kunne få konsekvenser for arrangementets vellykkethet.

– Dette er veldig hyggelig, nå er vi veldig lettet, sier Jon Ola Sand til NRK.no.

– Nå vil vi legge dette bak oss og jobbe videre med å få sendingen klar, fortsetter Sand som legger til at alt nå ordner seg.

Når alt utstyret vil være på plass, aner han ikke, men noe er allerede kommet.

Utstyr på lager

I sin søknad til Norsk Transportarbeiderforbund argumenterte NRK for at man trengte utstyret som per dags dato står fast på ulike lagre for å kunne gjennomføre konkurransen som planlagt.

– Rekvisitter og kostymene er viktige for delegasjonene, det kan påvirke resultatet av landenes presentasjon på scenen, har Eurovision-prosjektleder Jon Ola Sand tidligere uttalt , og dette argumentet har nå fått gjennomslag.

– Det blir ingen rettferdig konkurranse om ikke alle får utstyret sitt, og sånn sett henger dette sammen med vår egen konflikt. Vi ønsker like konkurransevilkår for aktørene i bransjen, sier Johnsen.

Sand vil fortsatt ikke ut med hvilke av årets bidrag som ble berørt av streiken, men det er kjent at Norges bidrag ikke ville berøres direkte.