NRK.no 1_2bannerBRUK
skille
3_1_banner
Hvorfor mediedebatt? Skriv kritikk Lenker Søk i Mediekritikk  
Her er du: NRK.no > Mediekritikk Sist oppdatert 20:47
Redaktør:
Bo Brekke
E-post:

 
Bo Brekke:

Hvorfor mediedebatt?

Mediene ynder å framstille seg som makthavernes voktere og vaktbikkje mot maktovergrep fra samfunnets mektige institusjoner. Men hvem skal vokte vokterne? Dette spørsmålet har med ujevne mellomrom blitt reist fra alt fra pårørende i krimsaker til politikere, advokater og andre som har reagert på overtramp og maktmisbruk fra aviser og etermedier. Pressens selvjustis er ikke nok, blir det hevdet.

Publisert 09.09.2002 19:13. Oppdatert 10.09.2002 16:40.
Hvem skal vokte vokterne?
På nettstedet MEDIEKRITIKK.NO! vil det bli mulig for alle å ”vokte vokterne” ved å skrive innlegg. Tanken er at lesere, lyttere og seere som reagerer på ulike former av dårlig (eller uvanlig bra) journalistikk, oppmuntgres til å skrive kritikk. Her blir ingen stanset av plassmangel, og det er ingen forhåndssensur. Innleggene kommer direkte inn på siden, men fjernes hvis de ikke følger kjøreregler for god debattskikk.

Høyt under taket

Det skal være høyt under taket og det er lov å ha sterke meninger. Men vi ønsker også toveis-kommunikasjon. Altså både sterke meninger og meningsutveksling. Derfor vil vi sende innleggene videre til de som blir omtalt. Slik vil de som blir kritisert kunne lese kritikken – det er god debattskikk.

MEDIEKRITIKK.NO! skal fylles med synspunkter på innholdet i mediene, og hvilke følger dette innholdet får. Det kan være like interessant å diskutere innholdet i en krimserie på TV3, som reaksjoner på ”Holmgang” på TV2. Det er like viktig å diskutere forsidene i VG som ensretting i lokalavisa. Ofte vil det bli en debatt om god eller dårlig journalistikk, men ikke bare. For det handler også om kulturforståelse og verdisyn. Og det handler om medienes egen rolle og selvbilde.

Mangfold framfor enfold

Ved å stimulere til mediedebatt og gi den en arena på NRKs nettsider, håper vi å gjøre den synlig og dermed viktig i offentligheten. Og vi håper det vil gjøre det lettere for mediene å ta sin presse- og ytringsfrihet på alvor. Og at mangfold styrkes framfor enfold, fordypning framfor fordumming og forenkling, sannhet framfor løgn og leserrespekt framfor leserforakt. Vi tror en levende mediekritisk debatt er viktig for mediene i demokratiet.

Debatterer NRK seg selv?

Men kan en slik mediedebatt kunne føres fritt og uten føringer på NRKs nettsider? Vi mener det ikke bare kan, men må være mulig. Hvis ikke mediene selv er åpne for en fri og demokratisk debatt om seg selv - sine feil og triumfer – så har vi et demokratiproblem. I pressens egen ”Vær Varsom”-plakat står det da også: Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

Mer enn en leser

Kjære leser! Du er herved invitert til å bli mer enn en leser. Du er invitert til å skrive innlegg. Du er invitert til å gi ris og ros. Du er invitert til å ”vokte vokterne”.


 
10 SISTE INNLEGG
Oversikt alle debatter
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no