skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Jul 2002 3_1
Her er du: NRK.no > Jul Sist oppdatert 11:58
KOLOFON
Publikum i NRK-studio? Send en epost til
---
Epost til redaksjonen:
---
Prosjektsjef for Radio- og Nett-underholdning
---
Vaktsjef og nettredaktør Underholdning:
 

Juleevangeliet på svensk


Publisert 28.12.2001 17:59. Oppdatert 29.11.2002 11:57.
02:01 Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
02:02 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.
02:03 Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.
02:04 Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,
02:05 för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.
02:06 Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda.
02:07 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.
02:08 I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.
02:09 Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.
02:10 Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.
02:11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.
02:12 Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.»
02:13 I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:
02:14 »Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»
02:15 När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: »Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss.»
02:16 Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban.
02:17 Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn.
02:18 Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.
02:19 Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.
02:20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM JULEEVANGELIET

 
Månetoppen
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no